Tanıtım

                 TARİHÇE

 

         İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nden önceki tüzüklerde, Dahiliye ve Halk Sağlığı Ana dallarının yan dalı olarak tanımlanmaktaydı. İlk kez bu yönetmelikle Göğüs Hastalıklarının  da yan dalı olması benimsendi. Bugüne kadar bu alanda uzmanlık eğitimi veren bir yapılanma olmamıştı. Tıpta Uzmanlık Kurulu, aldığı bir kararla, bu alanda çalışmaları, araştırmaları ve yayınları olanların başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere uzmanlık belgesi alabilmelerinin önünü açtı. Yapılan başvuruları değerlendiren Tıpta Uzmanlık Kurulu, toplam 14 hekimi İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı olma konusunda yeterli buldu. Bunların isimleri ve kurumlara göre dağılımları aşağıda gösterilmektedir;

 

 

Arif Hikmet ÇIMRIN

 

G

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD

 

 

Cebrail ŞİMŞEK

G

 

AGHEAH Göğüs Hastalıkları Eğitim Görevlisi

 

 

İbrahim AKKURT

G

 

Özel Akay Hastanesi

 

 

Müge AKPINAR ELÇİ

G

 

Associate professor, Saint George’s University School of Medicine, Department of Public Health and Preventive Medicine, Saint George’s, Grenada, WI

 

 

Nurhan KÖKSAL

G

 

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD Başkanı

 

 

Remzi ALTIN

G

 

Arnavutluk Epoka Üniversitesi Rektörü

 

 

Mehmet ÜNLÜ

G

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD

 

 

Arif KELEŞOĞLU

G

 

Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Göğüs Hastalıkları Kliniği Başasistanı

 

 

Gülsüm Nurhan İNCE

HS

 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD

 

 

Yıldız PEKŞEN

HS

 

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD

 

Bedia ÖZYILDIRIM

HS

 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 

 

M.Melikşah ERTEM

HS

 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD

 

 

Meral TÜRK

HS

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD

 

 

Sevgi CANBAZ

HS

 

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD

 

G: Göğüs Hastalıkları; HS: Halk Sağlığı

 

Bu uzmanlar, sosyal sorumluluk anlayışı ile bir araya gelerek, daha etkin ve verimli çalışmalar yapmak ve hekim başta olmak üzere diğer paydaşlarla birlikte çalışanların sağlığı ve hastalıkları konularına katkı vermek amacıyla 2014 yılında İMUD’u kurdu.  

 

  

 

         DERNEĞİN AMACI

 

  

 

           İMUD; İş sağlığı ve meslek hatalıkları konularında eğitim ve araştırmalar yapmak, çalışanların sağlığının korunmasına katkı vermek, işe bağlı hastalıklar ile meslek hastalarının tanı, tedavi, bakım ve rehabilitasyon standartlarını oluşturmak, iş sağlığı ve meslek hastalıkları konusunda ulusal politikalar geliştirerek  bu alanda en etkin korumayı ve tedaviyi sağlamak, Ulusal ve gereğinde uluslararası alanda, çalışanların sağlığını geliştirmek, en üst düzeye çıkarmaya çalışmak ve bu düzeyde sürdürebilmek amaçlarıyla kurulmuş bir uzmanlık derneğidir.

 

  

 

         KURULUŞ ve TESCİL

 

 

 

          TC Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 28.2.2014 tarih ve 74071012-477.01.01-26689 sayılı yazısıyla İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği’ne 06-113-092 kütük numarası verilmiştir.

 

 

 

dernek

Yönetim Kurulu

Üyeler

Tüzük

Tanıtım

Kurucu Üyeler