İmud

Takip Edin

Hakkımızda

Çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlandığı, çevreyi de koruyan sağlıklı işyeri koşullarının oluşturulması ile; meslek hastalıklarının tanı, tedavi, rehabilitasyon süreçlerinin sağlığı koruyucu bir bakış açısıyla yürütülmesine öncülük etmek. Bu perspektifle uyumlu olarak iş sağlığı ve meslek hastalıkları uzmanlarının eğitim, çalışma ve uzmanlık alanıyla ilgili özlük haklarının savunucusu ve destekleyicisi olmak