İmud

Takip Edin

Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz

İş sağlığı ve meslek hastalıkları alanında bilimsel bilgi üreten, sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası dernek, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde koruyucu hekimlik ilkelerini yaygınlaştıran bir referans merkezi haline gelmek

Misyonumuz

Çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlandığı, çevreyi de koruyan sağlıklı işyeri koşullarının oluşturulması ile; meslek hastalıklarının tanı, tedavi, rehabilitasyon süreçlerinin sağlığı koruyucu bir bakış açısıyla yürütülmesine öncülük etmek. Bu perspektifle uyumlu olarak iş sağlığı ve meslek hastalıkları uzmanlarının eğitim, çalışma ve uzmanlık alanıyla ilgili özlük haklarının savunucusu ve destekleyicisi olmak